Privatnost podataka

Poverljivost/Privatnost

U ime E-centar Global d.o.o. obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje kupaca u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u E-centar Global d.o.o. (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

E-centar Global d.o.o. poštuje i štiti pravo na privatnost posetilaca sajta Zlatnaribica.rs. U tom smislu, prikupljanje i obrada ličnih podataka svakog posetioca sajta se radi u skladu sa odgovarajućim zakonima. Stoga se trudimo da podatke koje posetilac sajta unese u svoj nalog budu korišćeni isključivo u svrhu zbog koje se prikupljaju.

Ova izjava definiše informacije koje E-centar Global d.o.o. prikuplja i način obrade istih. Izjava takođe sadrži instrukcije koje posetilac treba da sledi ukoliko ne želi da se informacije o njemu prikupljaju i distribuiraju prilikom posete sajtu Zlatnaribica.rs.

Informacije o zaštiti ličnih podataka

E-centar Global d.o.o. prikuplja i obrađuje informacije sa isključivom svrhom pružanja najkvalitetnijih usluga, marketinga i reklame na sajtu.

Podaci koje obrađujemo su oni koje nam posetilac dostavi. Eventualno odbijanje posetioca da nam dostavi tražene podatke može dovesti do toga da ne možemo pružiti usluge zadovoljavajućeg kvaliteta. Informacije iz naloga posetioca su namenjene isključivo upotrebi od strane E-centar Global d.o.o., koji ih može podeliti sa: provajderom online plaćanja, pružaocima ponuđenih usluga/prodavcima, bankama, organima vlasti, i to u slučaju da su im podaci potrebni za sprovođenje administrativnih ili pravnih radnji.

Posetilac ima pravo na pristup svojim podacima i na njihovo brisanje. Ukoliko posetilac ne želi da se njegovi lični podaci prikupljaju i obrađuju, može zahtevati njihovo brisanje. Zahtev za brisanje moguće je poslati putem formulara za kontakt, emailom ili poštom na adresu. Ukoliko su neki podaci o posetiocu netačni, molimo da nas o tome obavesti.

Bilo koji podatak o posetiocu koji se nalazi na nekom od sajtova u vlasništvu E-centar Global d.o.o., zahteva da je posetilac upoznat/a sa svojim pravima i da je dao pristanak da se podaci koriste u marketinške i reklamne svrhe, kao i isporuku poručenih dobara i usluga.

Zaštita podataka od poverljivosti prilikom novčanih transakcija

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama Payment Gateway-a. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu, pa samim tim zlatnaribica.rs internet prodavnica neće biti odgovorna za zloupotrebu istih.

Opšte informacije prikupljene od strane E-centar Global d.o.o.

E-centar Global d.o.o. prikuplja podatke fizičkih lica (ime, adresu, broj telefona, email - "Lične podatke"), sa ciljem isporuke poručenih proizvoda/usluga. Ukoliko posetilac ne želi da se podaci prikupljaju, ne treba ih staviti na raspolaganje. Ukoliko posetilac želi da se podaci obrišu iz naše baze podataka, može nas obavestiti putem formulara za kontakt. Ukoliko je potrebna izmena podataka, to se može učiniti u sopstvenom nalogu.

Kada nam posetilac pošalje lične podatke, E-centar Global d.o.o. ih može iskoristiti za sledeće namene, osim ako nije drugačije naznačeno:
a.) bolje razumevanje potreba klijenata i unapređenje kvaliteta usluga koje pružamo;
b.) E-centar Global d.o.o. (ili drugo pravno lice koje E-centar Global d.o.o. ovlasti ili koje zastupa E-centar Global d.o.o. u slučaju promotivnih aktivnosti) može iskoristiti ove informacije da kontaktira posetioce kako bi odgovorio na zahtev/upit posetiolaca ili ponudio nagradu za koju je posetilac konkurisao/la;
c.) E-centar Global d.o.o. može proslediti uopštene, ali ne i individualne informacije trećim stranama, o posetiocima sajtova u vlasništvu E-centar Global d.o.o. (statistički podaci).

Otkrivanje i prosleđivanje ličnih podataka

E-centar Global d.o.o. neće proslediti (prodati ili iznajmiti) lične informacije o posetiocima trećoj strani.

E-centar Global d.o.o., međutim, može proslediti lične informacije o posetiocima trećoj strani i ne preuzima odgovornost za to ukoliko:
- ukoliko se informacije prosleđuju uz pristanak;
- ukoliko je prosleđivanje informacija neophodno da bi se obezbedili proizvodi ili usluge
- ukoliko svojom voljom posetilac prosledi lične informacije putem diskusija (chat-a), email kontakta, foruma, komentara ili stavljanjem oznaku "sviđa mi se", a treća strana to može iskoristiti da pošalje/prosledi neželjenu poštu.
- ukoliko su informacije neophodne partnerima E-centar Global d.o.o. radi unapređenja ili obezbeđivanja proizvoda ili usluga na zahtev posetioca. Partnerske firme imaju pravo da koriste lične informacije koje im obezbedi E-centar Global d.o.o., samo do stepena do koga je to neophodno.
- možemo proslediti lične informacije pravosudnim organima ili institucijama, u skladu sa zakonom ako:
a.) ako je to predviđeno zakonom;
b.) da zaštitimo prava E-centar Global d.o.o. ili partnerskih kompanija;
c.) ako je u pitanju prevencija zločina ili nacionalna bezbednost;
d.) ako je u pitanju zaštita lične ili javne bezbednosti;
e.) ako su te informacije neophodne za rešavanje različitih sporova.
- ukoliko su postupci posetioca u suprotnosti sa pravilima i uslovima koje je postavio E-centar Global d.o.o., ili uputstvima za korišćenje određenih proizvoda i usluga;
- ako se E-centar Global d.o.o. spoji sa drugim pravnim licem ili pređe u vlasništvo drugog pravnog lica u kompletnom obimu, što uključuje i bazu podataka. Ako E-centar Global d.o.o. postane nesolventan, dobrovoljno ili prinudno baza podataka može biti prodata samo uz saglasnost suda. Ukoliko dođe do navedene situacije, posetioci će biti o tome obavešten/a putem emaila ili sajta.

Dodatne informacije koje se prikupljaju automatski

U odredenim situacijama, E-centar Global d.o.o. može automatski (bez pristanka vlasnika) prikupiti tehničke (ali ne i lične) informacije prilikom pristupa E-centar Global d.o.o. sajtovima. Ove informacije mogu biti (ali ne isključivo): vrsta programa za pregled internet stranica (browser) koji posetilac koristi, operativni sistem, ime domena ili provajdera pre koga se korisnik priključio na Zlatnaribica.rs.

Informacije koje se automatski skladište u tvoj računar - Kolačići (cookies)

Pristup nekom od sajtova u vlasništvu E-centar Global d.o.o. može uskladištiti neke informacije na računaru posetilaca. Ove informacije su u formi "kolačića" (cookies) ili sl., a omogućavaju lakše korišćenje E-centar Global d.o.o. sajtova. Kolačići su mali programi koji se smeštaju na hard disk računara korisnika. Koriste se za skladištenje korisničkih imena, lozinki i podešavanja, personalizuju stranicu u skladu s preferencijama posetioca. U svakom programu za pregled internet stranica (browser) postoji mogućnost brisanja kolačića, blokiranja njihovog pristupa računaru ili informativna poruka kada se kolačić snimi na hard disk. Preporučujemo posetiocima da prouče ove opcije kod svog programa za pregled internet stranica kako bi bolje razumeli njihovu upotrebu.

Povratna informacija

E-centar Global d.o.o. omogućava korisnicima svojih sajtova da šalju komentare, pitanja i predloge. Bilo koja informacija koja se pošalje putem formulara za kontakt će biti tretirana kao poverljiva.

Izmene pravila poverljivosti

Ukoliko budemo smatrali da je potrebno izmeniti pravila poverljivosti, objavićemo te promene na ovoj strani. Pitanja u vezi sa privatnošću, poslati putem formulara za kontakt ili se obratiti našoj kancelariji:

E-centar Global d.o.o., Beograd, Zelengorska 28, PIB 108484928, MB 21008753